E Deklaracje Pro 2017/2018 PITy 2017/2018 za Darmo

Pobierz Program PIT i Rozlicz Online!

Druki PIT 2018

PIT 28

Termin złożenia druku PIT 28 mija 31 stycznia 2018 roku. Wypełniają go podatnicy rozliczający się ryczałtem z przychodów pochodzących z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy jak również innych umów o podobnym charakterze. Osobom rozliczającym się ryczałtem nie przysługują preferencje związane z kosztami uzyskania przychodu. W ich przypadku nie mają również zastosowania niektóre ulgi, np. ulga prorodzinna.

PIT 36

Najczęściej po druk PIT36 sięgają przedsiębiorcy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc podatnicy samodzielnie obliczający i uiszczający zaliczki na podatek. Osoby rozliczające się z fiskusem na postawie tego formularza mogą zrobić to wspólnie z małżonkiem, ale również jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT 36L

Formularz PIT 36L również przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak wypełniają go jedynie podatnicy płacący podatek liniowy. Zarówno druk PIT 36 jak i PIT 36L powinny trafić do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia 2018.

PIT 37

Druk PIT 37 jest najczęściej składanym formularzem podatkowym. Rozliczają się na nim wszyscy ci, którzy uzyskali przychody i odprowadzali zaliczki za pośrednictwem płatnika, a więc osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne, czy emeryci i renciści rozliczający się indywidualnie. Na złożenie druku PIT 37 mamy czas do 30 kwietnia.

PIT 38

Formularz PIT 38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych. Deklarację podatkową składają na nim osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały dochody lub poniosły stratę z tytułu zbycia papierów wartościowych albo udziałów w spółkach. Rozliczanie się z fiskusem w oparciu o ten druk, nie daje możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Termin złożenia deklaracji PIT 38 mija 30 kwietnia 2018 roku.

Wszystkie Formularze PIT Rozliczysz darmowym Programem do PIT 2017

Do Góry