E Deklaracje Pro 2017/2018 PITy 2017/2018 za Darmo

Pobierz Program PIT i Rozlicz Online!

Kiedy Dostaniesz PIT-11 - Przewodnik

28 lutego 20178 roku mija termin wysyłki PIT-11. Dostarczenie formularza z informacjami o dochodach i zaliczkach pobranych w 2014 roku jest obowiązkiem pracodawcy. Nawet jeśli nie wywiąże się on z tego zadania, my i tak będziemy musieli rozliczyć się z fiskusem.

Od kogo i kiedy dostanę pit-11

To na podatniku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe wykazanie dochodów w deklaracji podatkowej. Jeśli więc do końca lutego nie otrzyma on druku PIT 11, w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy taki formularz powinien w ogóle do niego trafić. Jeśli uzyskany przez nas dochód podlegał opodatkowaniu ryczałtem, nie wykazujemy go w zeznaniu rocznym. Poniżej lista niektórych podmiotów, które mają obowiązek wystawienia podatnikowi druku PIT 11:
  • zakład pracy, jeśli podstawą uzyskanych przez nas przychodów był stosunek pracy lub jeśli firma wypłacała nam zasiłki z ubezpieczenia społecznego
  • nabywca praw autorskich
  • organy rentowe, jeśli to one, bezpośrednio wypłacały nam renty, emerytury lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
  • uczelnie i placówki naukowe, jeśli w ciągu poprzedniego roku wypłacały nam stypendia
  • areszty i zakłady karne, jeśli podczas pobytu w więzieniu wykonywaliśmy pracę zarobkową

Co zrobić jeśli w terminie, kiedy PIT 11 powinien do mnie trafić, nie otrzymam go?

Podatnik, który w terminie nie otrzymał druku PIT 11 może wysłać do zakładu pracy ponaglenie. Jeśli firma nie zareaguje, warto zawiadomić urząd skarbowy o niedopełnieniu obowiązku przez płatnika. W piśnie poza podaniem swoich danych (imię, nazwisko, adres, PESEL) koniecznie należy wskazać również dane zakładu pracy (pełna nazwa, siedziba, NIP).

Otrzymałeś PIT 11? Przepisz dane do Programu do rozliczeń i wyślij Online.

Do Góry