E Deklaracje Pro 2017/2018 PITy 2017/2018 za Darmo

Pobierz Program PIT i Rozlicz Online!

Koszty Uzyskania Przychodów 2018

Koszty uzyskania przychodów to wydatki, jakie ponosimy dla uzyskania przychodu. W prawie podatkowym nie znajdziemy katalogu wydatków, które można zaliczyć do tej kategorii. Przepisy wymieniają jedynie te, które nie powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Ponieważ uwzględnienie w zeznaniu podatkowym kosztów uzyskania przychodów jest jedynie możliwością, podatnik może, ale nie musi zawierać ich w swojej deklaracji PIT. Jeśli jednak się na to zdecyduje, to ile w rzeczywistości będzie mógł odliczyć od przychodu będzie zależało od kilku czynników:

  • rodzaju umowy, z tytułu której pobierane jest wynagrodzenie
  • tego, czy siedziba firmy znajduje się w miejscu zamieszkania pracownika.


Koszty uzyskania przychodów pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu jednej umowy i mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego zakład pracy wynoszą 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie). Jeśli jednak uzyskuje przychody z więcej niż jednej umowy, roczne koszty uzyskania wyniosą już 2002,05 zł.

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy o pracę, ale poza miejscem zamieszkania zwiększają koszty uzyskania przychodu do 1668,72 zł. Jeśli w dodatku zarabiamy w oparciu o więcej niż jedną umowę nasze koszty uzyskania przychodu będą wynosił 2502,56 zł.

Jeszcze inne koszty uzyskania przychodów przysługują artystom, twórcom oraz dziennikarzom. Od 2013 roku mogą oni odliczyć od swojego rocznego przychodu maksymalnie 42 764 zł.

Ważny tekst-cytat.

Do Góry