E Deklaracje Pro 2017/2018 PITy 2017/2018 za Darmo

Pobierz Program PIT i Rozlicz Online!

PIT 28 Online 2017

Rozliczenie PIT 28 to zeznanie, w którym wykazuje się wysokość osiągniętych przychodów, dokonanych odliczeń oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Druk powinien trafić do urzędu skarbowego najpóźniej 31 stycznia 2017 roku.

Kto rozlicza PIT-28

Obowiązek rozliczenia się na druku PIT 28 2018 mają:
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy do 20 stycznia 2017 roku zgłosili fiskusowi chęć rozliczania się ryczałtem. Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie firmy powinni to zrobić w dniu rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu
  • podatnicy zarabiający na wynajmie lub dzierżawie, jeśli zawiadomili urząd skarbowy do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pierwszy raz uzyskali przychód z tego tytułu
  • podatnicy, którzy dotychczas rozliczali się na druku PIT 28 i nie zrezygnowali z tej formy opodatkowania.
Deklarację PIT 28 można złożyć online, przy pomocy bezpłatnych programów. Należy jednak pamiętać, że podatnicy rozliczający się na tym formularzu, nie mają prawa do korzystania ze wszystkich preferencji podatkowych. Korzystając z druku PIT 28 nie rozliczymy się:
  • wspólnie z małżonkiem
  • jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Ryczałtowcy nie mają również prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodu czy skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Jak wysłać PIT 28 Online?

Aby rozliczyć i wysłać PIT 28 Online w 2017 roku potrzebny jest nam program do rozliczania PIT lub system E-Deklaracje. Dla początkujących podatników polecamy Program (dostępny na naszej stronie w wersji desktop oraz online), zawierający kreator. Dla bardziej zaawansowanych system edeklaracje. Oba narzędzia pomagają w rozliczeniu PIT na komputerze oraz elektronicznej wysyłce PIT-28. Aby to zrobić musimy posiadać kwotę przychodu za zeszły rok, jest ona niezbędna do weryfikacji podatnika. Po rozliczeniu i wysłaniu PIT 28 przez Internet musimy pamiętać o pobraniu UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Załączniki PIT-28:

  • PIT O (ulgi i odliczenia)
  • PIT 28A (przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisku oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także umów o podobnym charakterze)
  • PIT 28B (przychody z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych)
  • PIT 2K (ulga budowlana odsetkowa)
  • PIT D (ulgi budowlane).

Czy wiesz, że PIT-28 możesz rozliczyć za pomocą programu oraz wysłać Online?

Do Góry