E Deklaracje Pro 2017/2018 PITy 2017/2018 za Darmo

Pobierz Program PIT i Rozlicz Online!

Progi podatkowe

Progi podatkowe w 2018 roku pozostaną bez zmian. Jeśli więc podatnik nie rozlicza się podatkiem liniowym, kartą podatkową czy ryczałtem, w zależności od osiągniętych w 2017 roku dochodów, zostanie objęty 18- lub 32-procentowym podatkiem.

Obowiązujące nadal limity podatkowe 2017 zostały ustanowione w 2009 roku. Pierwszy, 18-procentowy próg podatkowy obejmie podatników, których roczne dochody w 2014 roku nie przekroczą 85 528 zł. Drugi, 32-procentowy limit podatkowy 2017 będzie dotyczył osób o zarobkach wyższych niż ustalona kwota.

Tak jak w latach poprzednich i tym razem wyższy limit podatkowy nie będzie obejmował całego rocznego dochodu. Podatnik, którego dochód w 2014 roku wyniósł 100 000 zł, pierwsze 85 528 zł będzie mógł rozliczyć zgodnie z 18-procentowym progiem podatkowym. Dopiero nadwyżka będzie podlegała wyższemu opodatkowaniu.

Bez względu na wysokość progu podatkowego, każdy podatnik ma prawo do pomniejszenia kwoty objętej pierwszą skalą o kwotę wolna od podatku, czyli 556,2 zł

Osoby, których limity podatkowe 2017 nie dotyczą

Zgodnie z zasadami podatkowymi, istnieją sytuację, w których w ogóle nie trzeba oddawać pieniędzy fiskusowi. Dzieje się tam w przypadku osób, których roczny dochód nie przekroczył kwoty 3 901 zł (tzw. kwota wolna od podatku). Nie oznacza to jednak, że nie muszą oni rozliczyć się z fiskusem. Obowiązek złożenia deklaracji PIT we właściwym urzędzie skarbowym dotyczy bowiem każdej, osiągającej dochody osoby.

Oblicz Progi podatkowe 2017/2018 za pomocą programu do PITów. Automatycznie i szybko.

Do Góry