E Deklaracje Pro 2016/2017 PITy 2016/2017 za Darmo

Pobierz Program PIT i Rozlicz Online!

Ulgi Podatkowe 2016/2017

Rozliczając się z fiskusem za 2016 rok nadal będziemy mogli skorzystać z tych samych odliczeń co rok wcześniej. Ulgi podatkowe 2016 pozostały niezmienne. Osoby, które będą korzystały z preferencji podatkowych muszą jednak pamiętać o konieczności zbierania dokumentów, potwierdzających przysługującą im możliwość dokonania odliczeń.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna największe przywileje oferuje rodzinom wielodzietny. Poza tym, wysokość przysługujących odliczeń zależy również od wysokości zarobków oraz tego czy dziecko wychowujemy sami czy razem z małżonkiem.

Ulga na przewodnika

Pozwala na odliczenie maksymalnie 2 280 zł. Z ulgi PIT 2016 na przewodnika mogą skorzystać osoby niewidome z I lub II grupą inwalidzką, osoby z niepełnosprawnością ruchową z I grupą inwalidzką oraz podatnicy utrzymujący osoby z takim stopniem niepełnosprawności, ale tylko pod warunkiem, że roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczą kwoty 9 120 zł.

Ulga na psa asystującego

Podobnie jak w przypadku ulgi na przewodnika maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł.

Ulga na leki

Odliczenie ulgi PIT 2016 na leki dotyczy jedynie różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w ciągu miesiąca z tytułu ich zakupu, a kwotą 100 zł. Prawo do korzystania z tej preferencji należy udokumentować pisemnym zaleceniem lekarza, np. w formie recepty bądź karty pacjenta. Niezbędne jest również posiadanie faktury.

Ulga od darowizny

Odliczenia dokonuje się od dochodu osiągniętego przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Dowodem potwierdzającym przekazanie darowizny może być dowód wpłaty bądź oświadczenie o jej przyjęciu, na którym powinna znajdować się informacja o darczyńcy i wartości darowizny.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Osoby, którym przysługuje mogą odliczyć od dochodu maksymalnie 3601 zł (mężczyźni) i 3484 zł (kobiety). Jako potwierdzenie prawa do ulgi wystarczy mieć zaświadczenie potwierdzające ilość oddanej krwi.

Ulga internetowa

Z odliczenia można skorzystać jedynie przez dwa kolejne lata podatkowe. Jeśli więc podatnik po raz pierwszy wykorzystał tą możliwość rozliczając się za 2014 rok, w deklaracji PIT 2016 zrobi to po raz ostatni. Ulga internetowa pozwala na odliczenie od dochodu maksymalnie 760 zł. Za potwierdzenie uznawane są rachunki zawierające dane kupującego, dostawcy, przedmiot zapłaty i kwotę.

Porada Eksperta: Rozlicz Ulgi Podatkowe 2016/2017 za pomocą darmowego Programu do PIT.

Do Góry